Home

Club


Aangesloten bij :


- S.F.P. De Koerier

- Koninklijke Landsbond der Belgische Postzegelkringen nr 183

- Lierse Cultuurraad : deelraad : Socio Cultuur


Vanaf 1 januari 2023 zijn de drie Lierse clubs (Koninklijke Postzegelverzamelaars Lier - Studiekring Lier - Arpo-Jarpo) samen gesmolten in één vereniging : ARPO - JARPO LIERDe club Arpo-Jarpo Lier - in 2021 werden wij 60 jaar - telt een zestigtal actieve leden - van jong tot oud - die zich bezighouden met verschillende domeinen van de filatelie, bv. landenverzamelingen, thematisch, postgeschiedenis e.a.We treden graag naar buiten bij bv. nationale ruildagen, tentoonstellingen, organisaties van een voorverkoop, een quiz, clubetentje, worstenbrood, e.a.


Iedereen is welkom : verzamelaars van postzegels , munten , postkaarten en andere verzamelobjecten . Wij ontvangen u met veel  genoegen in onze kring.  Wij vergaderen  in de zaal “D’ Open Poort” Berlaarsesteenweg 17 2500 Lier.


Onze bijeenkomsten zijn  de tweede zaterdag (juli  1ste zaterdag) van de maand vanaf 14 uur.


Een gewone lidkaart kost €15,00, onze rekeningnummer is BE11 9791 3217 6548. Jeugdleden zijn gratis lid tot en met 18 jaar.


Als lid ontvangt U een tweemaandelijks tijdschrift en kunt U gebruik maken van onze diensten zoals: een nieuwighedendienst, materiaaldienst aan sterk verminderde prijzen, een ruildienst,  uitleendienst voor catalogi, bezoek en deelname aan tentoonstellingen.


Gratis Tijdschrift van de Kon. Landsbond der Belgische Postzegelkringen vzw.